Hotărârile POL și UDMR privind inscripțiile bilingve au fost anulate definitiv de instanță

Reîncep disputele și discuțiile pe tema numelor bilingve ale străzilor și piețelor din Tîrgu-Mureș. Asta după ce Prefectura Mureș a obținut în instanță anularea a două hotărâri ale Consiliului Local Tîrgu-Mureș adoptate în toamna anului 2017 și care ar fi trebuit să pună capăt, pentru totdeauna, acestui subiect folosit cu precădere în campaniile electorale. 

Hotărârile Consiliului Local Tîrgu-Mureș nr. 272 din 26 octombrie 2017 privind schimbarea denumirilor străzilor și piețelor, aprobarea Registrului nomenclaturii stradale și înlocuirea plăcuțelor cu denumirea străzilor și a piețelor din municipiul Tîrgu-Mureș, respectiv nr. 294 din 26 octombrie 2017 privind amplasarea indicatoarelor stradale bilingve în municipiul Tîrgu-Mureș, considerate nelegale de Instituția Prefectului Județului Mureșau fost anulate de instanțele de judecată. Decizia definitivă a fost adoptată pe 17 aprilie 2019 de Curtea de Apel Tîrgu-Mureș care a anulat ca netimbrat recursul declarat de intervenienta ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR MINORITARE MIKO IMRE și a respins ca neavenit recursul declarat de intervenienta UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA. Potrivit surselor Agenda de Mureș, Asociația Miko Imre nu a mai plătit taxa de timbru în momentul în care a constatat că în numele Consiliului Local Tîrgu-Mureș nu a formulat nimeni recurs după ce Tribunalul Mureș a pronunțat decizia în primă instanță prin care îi dădea câștig de cauză Prefecturii Mureș, iar intervenția UDMR în speță a fost respinsă ca neavenită exact din același motiv, respectiv lipsa unui recurs declarat de partea în favoarea căreia a cerut să i se admită intervenția în dosar.

Cele două proiecte de hotărâre au fost propuse de POL și UDMR Tîrgu-Mureș, între cele două părți existând chiar o întâlnire în cadrul căreia au stabilit că vor susține reciproc proiectele pentru a pune capăt definitiv discuțiilor legate de acest subiect. Acum, reprezentanții celor două grupuri politice din CL Tîrgu-Mureș au păreri diferite despre ceea ce s-a întâmplat. „Nu știam că au fost anulate definitiv. Vom analiza problema și, în cel mai rău caz adoptăm o nouă hotărâre de consiliu”, spune Bakos Levente, consilier local UDMR, care spune că nu își aduce acum aminte de faptul că în luna martie a acestui an consilierul local POL Radu Bălaș a cerut lămuriri de la reprezentantul Biroului Juridic din Primăria Tîrgu-Mureș dacă și cine va reprezenta Consiliul Local în faza recursurilor în aceste dosare în condițiile în care în primă instanță cei care s-au prezentat să susțină proiectele CL au fost juriștii Primăriei. „Nu știu dacă au greșit sau nu, vom analiza când va veni vorba de criteriile de performanță. Nu cred că vorbim aici de dacă au vrut sau nu au vrut. Vom vedea și de ce nu s-a făcut recurs, vom analiza”, a conchis Bakos Levente. Consilierul local POL Radu Bălaș este însă mai tranșant și spune că era de așteptat să se întâmple așa ceva. „Secretarul Primăriei nu a dat viză de legalitate și tot ei ar fi trebuit să ne reprezinte în instanță, nu e absurd?! Mă surprinde să aflu că nu au făcut recurs și mâine în ședința Consiliului Local o să cer lămuriri”, a declarat Radu Bălaș care este de părere că în momentul de față în România se aplică dubla măsură în condițiile în care sunt localități în care unii primari au aplicat inscripții bilingve și nimeni nu le dă jos, iar acolo unde consilierii adoptă hotărâri pentru a soluționa legal problema hotărârile se anulează de instanțele de judecată. „Pentru mine este clar că această problemă se poate rezolva doar prin modificarea Legii administrației publice locale care să fie completată cu o prevedere clară în privința denumirii străzilor”, a conchis Radu Bălaș.

Precizăm că în 2017, după mai multe dispute și negocieri, atât POL cât și UDMR au venit în fața Consiliului local Tîrgu-Mureș cu două proiecte de hotărâre prin care, spuneau inițiatorii și susținătorii lor, problema bilingvismului în privința inscripțiilor stradale va fi rezolvată definitiv la Tîrgu-Mureș. Astfel, prin HCL 272, propiect inițiat de grupul UDMR din CL Tîrgu-Mureș, se aproba schimbarea denumirilor străzilor și piețelor și se aproba Registrul nomenclaturii stradale al municipiului Tîrgu-Mureș, conform listei nominale actualizată cu denumirile străzilor și piețelor, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește cuantumul, trama stradală și denumirea lingvistică conform Anexa nr. l, astfel încât acestea să corespundă Registrului nomenclaturii stradale reglementat potrivit dispozițiilor Legii nr. 7/1996 republicată, care constituie Anexa nr.1 la prezenta hotărâre; se aproba înlocuirea până la data 30 iunie 2018 a plăcuțelor cu denumirea străzilor și de orientare, conform Registrului nomenclaturii stradale din Anexa nr.1, în conformitate cu cerințele tehnice cu privire la forma și dimensiunile tablelor indicatoare și de orientare prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; se decidea că schimbarea denumirii străzilor și a piețelor care poartă numele unor personalități ori evenimente istorice, politice sau culturale, se va realiza cu respectarea art. 3 alin. (1) și art. 5 alin. (1) și (2) din O.G. nr. 63/2002, dar și că cheltuielile legate de confecționarea și montarea plăcuțelor cu denumirile străzilor și piețelor din municipiul Tîrgu-Mureș, respectiv cheltuielile legate de schimbarea actelor de identitate vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Tîrgu-Mureș. Totodată, prin HCL 294, inițiată de grupul POL din CL Tîrgu-Mureș, se aproba amplasarea indicatoarelor stradale bilingve în municipiul Tîrgu-Mureş conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe toate amplasamentele unde există acum indicatoare stradale și că cheltuielile legate de confecţionarea şi montarea indicatoarelor stradale bilingve vor fi suportate din bugetul local al Municipiul Tîrgu-Mureş, precum și că amplasarea indicatoarelor stradale bilingve va fi realizată nu mai târziu de 1 iulie 2018.

Cele două hotărâri au fost atacate în instanța de Prefectura Mureș, iar CL Tîrgu-Mureș a adoptat o altă hotărâre prin care Asociația Miko Imre ar fi adus, pro bono, un avocat care să reprezinte Consiliul în procesul cu Prefectura Mureș în condițiile în care Secretarul orașului nu dăduse viză de legalitate proiectelor. Prefectura Mureș a atacat și hotărârea cu pricina, astfel că municipalitatea nu a mai încheiat un contract de reprezentare a CL Tîrgu-Mureș în fața instanței cu avocații asociației, rolul de a contesta sau nu decizia Tribunalului Mureș rămânând la latitudinea Biroului Juridic al municipalității, biroul aflat în subordinea secretarului municipiului care nu dăduse viză de legalitate.

 

Foto: CEMO, www.cemo.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *