Schimbare importantă în sprijinul tinerilor medici: Spitalele neclinice pot deveni centre de formare pentru medicii rezidenți

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 543 din 29 iunie 2018, a fost modificată în mod semnificativ în această lună de Camera Deputaților la inițiativa deputatului UDMR Mureș dr. Vass Levente. Medicul târgumureșean a formulat unicul amendament la momentul adoptării  legii de aprobare a ordonanței amintite, astfel, în noua formă a Ordonanței, la Art. 12, alin 1 se stipulează că „Rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale”. Altfel spus, noul text deschide calea spitalelor neclinice de a deveni centre de formare pentru medicii rezidenți, dar și cabinetele medicilor de familie și ambulatoriilor de specialitate de a fi integrate în acest circuit. „Prevederea este avantajoasă atât pentru pacienți, cât și pentru medici: pe de o parte, pacienţii se pot aştepta la o îmbunătățire a serviciilor medicale în spitalele neclinice, deoarece un spital desemnat să pregătească rezidenţi va fi şi mai bine echipat. Prezența unui astfel de spital în localitate va spori și încrederea pacienţilor. Pe de altă parte, medicii rezidenți vor fi mai dispuși, astfel, să își planifice un viitor pe meleagurile natale, unde la rândul lor pot participa la formarea generațiilor următoare de medici specialiști și, de ce nu, pot avea speranța unei cariere didactice”, a declarat deputatul Vass Levente, potrivit căruia „în practică, aceasta va funcționa în așa fel încât universitățile de medicină, dar și facultățile de medicină vor putea propune Ministerului Sănătății lista cu spitalele și secțiile pe care le consideră adecvate pentru a deveni centre de pregătire pentru rezidenți. După ce ministerul de resort aprobă lista acestor unități medicale, procesul poate demara”.

Deputatul de Mureș a declarat totodată că prin acest amendament se produce practic o descentralizare a formării rezidenților, aceasta fiind necesară deoarece, „din cauza lipsei de personal medical, în ultimii 15-20 de ani am fost constrânși să creştem numărul rezidenților, dar în centrele universitare, astăzi, nu există suficiente blocuri operatorii, paturi disponibile, pentru ca toți rezidenții aflați în formare să poată asimila detaliile practice, atât de importante, ale profesiei”.

Legea adoptată de Camera Deputaților se află pe masa președintelui României în vederea promulgării.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *