Tensiuni în CL Sărmașu din cauza unei… comisii de specialitate

Consiliul Local Sărmașu este măcinat de mai bine de doi ani de tensiuni din pricina distribuirii consilierilor în comisiile de specialitate. Disputele au fost atât de intense încât a fost nevoie inclusiv de intervenția instanțelor de judecată. Instanțele au tranșat problema în litigiu, au anulat o hotărâre de consiliu, dar au lăsat netranșat conflictul privind componența comisiilor de specialitate, conflict care trebuie soluționat în interiorul CL Sărmașu. Cum Consiliul refuză să adopte o altă hotărâre, reclamanta, Ana Zaiț (PMP), deși consilier local, nu mai activează în nici una din cele trei comisii de specialitate, în condițiile în care hotărârea prin care Ana Zaiț era distribuită în Comisia Juridică a fost anulată de Instanță.

Subiectul conflictului din CL Sărmașu a ajuns la Agenda de Mureș datorită domnului Valer Botezan, fost consilier local la Sărmașu, care, în timpul emisiunii LIVE de pe pagina de facebook Agenda de Mureș i-a cerut lămuriri prim-vicepreședintelui PNL Mureș Ervin Monar în legătură cu atitudinea liberalilor de la Sărmașu pe această temă. „Cum considerați domnule Molnár că PNL respectă Justiția și Statul Român, atâta timp cât majoritatea PNL din Consiliul Local Sărmașu refuză să pună în aplicare o Decizie a Curții de Apel Mures?”, întrebase atunci Valer Botezan, care, ulterior, a venit cu o serie lămuriri. „Sunt Botezan Valer din Sărmașu. Am fost două mandate consilier local PD-L până în 2016, când în urma fuziunii cu PNL, am demisionat din PNL și Consiliul Local, am candidat independent la funcția de Primar, și am rămas neînregistrat într-un partid, dar atent și focusat pe activitatea Primăriei și Consiliului Local, administrând și o pagina Facebook Inițiativa Civică Sărmașu. Revin la întrebarea pusă domnului Ervin Molnár,  vreau să fac următoarele precizări: * informațiile despre această speță le am de la consilierii PMP și PSD din Consiliul Local Sărmașu, nu am studii juridice și poate am apreciat greșit; *Am pus întrebarea cu referire PNL, pentru că este majoritar în Consiliul Local și au și Primarul, care conform legii este cel care asigură drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, respectarea Constituției precum și punerea în aplicare a legilor; *De asemenea eu consider că respectarea Justiției  și a Statului Român începe prin respectarea legilor statului și a deciziilor definitive ale instanțelor, indiferent dacă respecți sau nu o persoană sau un partid la care face referite acea decizie. La Sărmașu nu este singura situație pe care o apreciez ilegală sau la limita legii; *este vorba despre o decizie a Curții de Apel Târgu-Mureș, prin care anulează o hotărâre de consiliu local care numea un consilier într-o comisie fără a respecta Legea administrației publice (codul administrativ), care prevedea că trebuie respectat algoritmul politic rezultat în urma alegerilor precum și propunerea grupului de consilieri. Este adevărat că în decizie se spune că instanța nu poate obliga Consiliul să voteze într-un anumit fel, dar opinează că singura soluție legală este respectarea legii de către Consiliul Local și respectarea algoritmului politic și a propunerii grupului de consilieri; *Deșii după decizia instanței au fost două proiecte depuse pentru intrarea în legalitate, nici unul nu a fost votat, la primul proiect a  existat chiar o situație ciudata, pe comisii s-a dat aviz pozitiv, iar în plen președinții comisiilor, înaintea votului, au declarat verbal că avizul este negativ, proiectul de hotărâre nemaifiind luat în discuție”, ne-a scris Valer Botezan care a atașat și hotărârea instanței de judecată.

Pus în fața datelor, liderul PNL Mureș Ervin Molnar spune că aleșii locali ai PNL din Sărmașu și-au exprimat poziția prin vot, nefiind vorba despre nesocotirea vreunei hotărâri judecătorești. „În urma discuțiilor avute cu colegii mei consilieri locali din cadrul CL Sărmașu, am fost informat că, într-adevăr există un loc vacant în comisia tehnico-economică în urma demisiei unui consilier local al PMP. Pentru completarea componenței acestei comisii de specialitate cu persoana care urma pe lista de supleanți a PMP, a fost nevoie de un vot în consiliul local, însă, acesta a fost dat împotriva validării acestei persoane ca membru în comisia de specialitate menționată. Urmare a rezultatului acestui vot, persoana în cauză a dat CL Sărmașu în judecată, iar detalii în legătură cu punerea în aplicare a sentinței judecătorești vă poate da secretarul consiliul local, aceasta nefiind de competența consilierilor locali”, a declarat Ervin Molnar.

În consecință, Agenda de Mureș a cerut și punctul de vedere al secretarului general al orașului Sărmașu. „Ca urmare a demisiei dlui. Feier Florin Ciprian din funcţia de consilier local înregistrată la Primăria oraşului Sărmaşu sub nr. 4255/28.06.2017 prin HCL nr. 47/27.07.2017 s-a luat act de încetarea funcţiei de consilier local a dlui Feier Florin Ciprian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, locul acestuia fiind declarat vacant. Prin adresa nr. 5103/07.08.2017 s-a solicitat Partidului Mişcarea Populară – Organizaţia Mureş confirmarea susţinerii politice faţă de reclamanta Zaiţ Ana, candidat pentru funcţia de consilier local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, aflat la poziţia nr. 4 pe lista cu propunerea de candidatură a Partidului Mişcarea Populară. Partidului Mişcarea Populară – Organizaţia Mureş prin adresa nr. 14/10.08.2017, înregistrată la noi sub nr. 5251/16.08.2017, a confirmat susţinerea reclamantei Zaiţ Ana, aceasta întrunind condiţiile prevăzute de lege pentru a deveni consilier local, în urma demisiei din funcţia de Consilier Local a dlui. Feier Florin Ciprian, astfel că prin HCL nr. 55/21.08.2017 s-a validat mandatul reclamantei Zaiț Ana. Tot în cadrul ședinței din data de 21.08.2017 ca urmare a validării mandatul reclamantei Zaiț Ana s-a adoptat HCL. nr. 58 prin care s-a modificat HCL nr. 6/28.06.2016 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate, astfel reclamanta fiind aleasă ca membru în Comisia de specialitate juridică și de disciplină, apărare și ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, sercivii publice și protecție civilă. Având în vedere prevederile art. 54  coroborate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „după constituire consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate” iar „în exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri cu votul majorității”, cosiderăm că și constituirea, organizarea comisiilor de specialitate și a componenței acestora se face tot prin votul majorității consilierilor locali, care în cazul de față au hotărât ca din componența  Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, apărare și ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, servicii publice și protecție civilă să facă parte și reclamanta, specificând totodată că hotărârea atacată s-a adoptat cu 10 voturi „pentru” (din cei 15 consilieri în funcție un număr de 10 a fost „pentru”), astfel că această hotărâre reflectă hotărârea majorității consiliului local. HCL nr. 58/2017 a fost atacată în contencios administrativ de către dna. consilier Zaiţ Ana, acţiune prin care s-a solicitat anularea hotărârii menţionate, constituindu-se Dosarul nr. 4511/102/2019 la nivelul Tribunalului Mureş. Prin sentinţa nr. 863/2018 Tribunalul Mureş a respins acţinea în contencios administrativ ca neîntemeiată. Sentinţa a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Târgu Mureş care prin Decizia 234R/21.03.2019 a admis recursul împotriva sentinţei 863/08.10.2018, pe care o casează şi în rejudecare admite în parte cererea de chemare în judecată şi anulează HCL nr. 58/21.08.2017. Ulterior în cadrul şedinţei ordinare a CL Sărmaşu din data de 25.07.2019, a fost iniţiat de către dna. consilier Moga Doina Camelia un proiect de hotărâre prin care dna. consilier Zaiţ Ana să fie repartizată în comisia economică, proiect respins de către consilierii locali cu 8 voturi „împotrivă” din 13 consilieri prezenţi. Apoi în cadrul şedinţei ordinare a CL Sărmaşu din data de 26.09.2019, a fost iniţiat de către dl. consilier Szilagyi Karoly un proiect de hotărâre prin care dna. consilier Zaiţ Ana să fie repartizată în comisia economică, proiect respins de către consilierii locali cu 10 voturi „împotrivă” din 15 consilieri prezenţi”, scrie secretarul general al orașului Sărmașu jr. Gelu Florin Sărac potrivit căruia nici instanța de judecată și nici altcineva nu poate să îi oblige pe aleșii locali să voteze într-un fel sau altul. Mai mult, secretarul general al orașului Sărmașu spune că în momentul de față Ana Zaiț nu face parte din nici o Comisie de specialitate întrucât HCL prin care era distribuită în Comisia Juridică pornind tocmai de la studiile pe care le are a fost anulată de instanța de judecată.  „Consiliul Local al oraşului Sărmaşu ales la data de 05 iunie 2016 şi constituit în şedinţa din 28 iunie 2016 are organizate 3 comisii de specialitate pe domenii de activitate: 1.  Comisia de specialitate pentru buget-finanţe, fonduri europene, administrarea domeniului public şi privat, organizarea şi dezvoltarea urbanistică, investiţii locale şi agricultură; 2.  Comisia  de specialitate juridică şi de disciplină, apărare şi ordine publică, respectarea drepturilor cetăţeneşti, servicii publice şi protecţie civilă; 3.  Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, minorităţi, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi de tineret. Menţionez faptul că toate cele trei comisii se pronunţă faţă de toate proiectele de hotărâre supuse dezbateri în cadrul şedinţei de consiliu în mod nediscriminatoriu”, a mai precizat secretarul orașului Sărmașu.

Cât privește existența unei eventuale majorități PNL în CL Sărmașu, precizăm că din cele 15 mandate de consilieri locali PNL are 6, Partida Romilor un mandat, PMP și UDMR câte trei mandate și PSD două mandate.

Mai jos, explicația instanței de judecată cu privire la modul de distribuire a aleșilor în Comisiile de specialitate, dar și precizarea că Instanța nu poate obliga Consiliul Local să adopte o hotărâre într-un fel sau altul.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *