Turnul Croitorilor din Cetatea Sighișoara – la licitație publică

Autoritățile locale din Sighișoara intenționează să concesioneze prin licitație publică Turnul Croitorilor din Cetate pentru o perioadă de 10 ani. Valoarea minimă a redevenței pe care administrația locală vrea să o încaseze este de 550,58 lei/lună.

 

Sighișorenii sunt invitați, printr-un anunț postat astăzi pe site-ul administrației locale, să participe, în 24 aprilie, la o dezbatere publică referitoare la trei proiecte de hotărâre care urmează să fie apoi supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului local. Cel mai interesant, din punctul nostru de vedere, este proiectul care vizează concesionarea prin licitație publică pentru o perioadă de 10 ani a Turnului Croitorilor din Cetate. Contractul anterior dintre Sighișoara și Asociația „Cele Șapte Cetăți” a expirat la 1 aprilie, iar municipalitatea sighișoreană nu a dorit prelungirea acestuia. Asta în condițiile în care, se precizează într-unul din documentele care însoțesc proiectul de hotărâre, au fost deja depuse solicitări din partea mai multor entități privind concesionarea acestui monument istoric. În aceste condiții, administrația locală de la Sighișoara spune că cea mai bună soluție este scoaterea la licitație publică a obiectivului în vederea concesionării. În acest sens, municipalitatea sighișoreană a solicitat și a primit și avizul Ministerului Culturii, iar proiectul de hotărâre ar urma să fie pus pe lista ședinței CL Sighișoara din luna mai. Licitația publică ar urma să aibă loc în 15 iulie, iar noul Contract de Concesiune ar trebui să fie încheiat pe data de 9 august. La licitație pot să se înscrie persoane fizice sau juridice române sau străine sau asocieri de persoane juridicce sau fizice române sau străine care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Potrivit Studiului de Oportunitate care însoțește proiectul de Hotărâre, redevența minimă este de 550,58lei/lună și este împărțită astfel: 2 lei/mp/lună pentru cei 122,29 mp cât este construcția în sine și 2 lei/mp/lună pentru 153 mp cât este terenul de sub și din jurul turnului. „Sumele reprezentând redevența vor fi plătite lunar, scadența fiind ultima zi a lunii. Întârzierile la plată se vor penaliza conform reglementărilor legale. Redevența adjudecată în urma licitației va fi indexată semestrial cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică”, se mai arată în documentul citat care prevede că Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător, în valoare de 1.652 de lei, va fi reținută de administrația locală până la încetarea contractului de concesiune.

Potrivit „Caietului de sarcini”, prin concesionarea Turnului Croitorilor Municipiul Sighișoara urmărește să asigure întreținerea și protejarea construcției-monument istoric, asigurarea conservării monumentului istoric, punerea în valoare a monumentului, amenajarea imobilului ca spațiu cultural-expozițional și educațional, diversificarea și îmbogățirea ofertei turistice a Municipiului Sighișoara, informarea și culturalizarea publicului vizitator, dezvoltarea turismului cultural, care reprezintă una din industriile de marcă ale municipiului Sighișoara și ridicarea gradului de satisfacție al miilor de turiști români și străini, atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, concretizate în redevența anuală, crearea unor noi locuri de muncă, salubrizarea și întreținerea curățeniei în zonă, inclusiv a spațiului verde, dar și atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi educaționale și culturale ale comunității locale precum și dezvoltarea turismului și, implicit, a economiei municipiului. În vederea atingerii accestor obiective, concesionarul va începe investițiile în maximum două luni de la semnarea contractului de concesiune și le va finaliza în maximum șase luni, în caz contrar contractul fiind denunțat unilateral de municipalitate, iar licitația va fi reluată.

Turnul Croitorilor, construit în secolul al XIV-lea, face parte din ansamblul de fortificații cunoscut generic sub numele Cetatea medievală Sighișoara, obiectiv inclus în Lista patrimoniului mondial UNESCO în anul 1999, la poziția 902. Este poziționat în partea opusă Turnului cu Ceas și străjuiește a doua poartă de acces în Cetate, fiind încadrat ca monument istoric clasat în grupa A – monument istoric de valoare națională și universală. Turnul Croitorilor este în proprietatea Orașului Sighișoara și cuprinde: teren curți-construcții intravilan în suprafață de 153 mp, pe care sunt edificate următoarele construcții: C1 – Turn cu suprafață construită de 124 mp, compus din două încăperi și C2 – zid cu suprafața construită de 29 mp.  Este un turn de interior, cu funcție de poartă, amplasat pe latura de nord-vest a Cetății și este cunoscut și sub numele „Turnul cel mare al porții din spate”.

Sursa foto: www.trecător.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *